Bộ amenities Giấy Kraft - Bảo Vệ Môi Trường

Văn Kim cung cấp bộ amenities giấy kraft từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ amenities khách sạn - combo 5

Văn Kim cung cấp bộ amenities khách sạn từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ amenities khách sạn - combo 4

Văn Kim cung cấp bộ amenities cao cấp cho khách sạn đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ amenities khách sạn - combo 3

Văn Kim cung cấp bộ amenities khách sạn từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ amenities khách sạn - combo 2

Văn Kim cung cấp bộ amenities khách sạn từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ amenities khách sạn - combo 1

Văn Kim cung cấp bộ amenities khách sạn đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bàn chải đánh răng

Văn Kim cung cấp bàn chải đánh răng khách sạn (Amenities) từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Dao cạo râu

Văn Kim cung cấp dao cạo râu & kem cạo râu khách sạn (Amenities) từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Xà bông tắm

Văn Kim cung xà bông tắm khách sạn (Amenities) từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

sữa tắm

Văn Kim cung cấp sữa tắm khách sạn (Amenities) từ bình dân đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Lược khách sạn

Văn Kim cung cấp lược khách sạn (Amenities) từ bình dân đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, màu sắc phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Dầu gội

Văn Kim cung cấp dầu gội khách sạn (amenities) từ tiêu chuẩn đến cao cấp, đa dạng mẫu mã, phù hợp với từng nhu cầu khách hàng.

Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn - Tiết Kiệm (Nệm 25cm)

Tên gọi: Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn – Tiết Kiệm (Nệm 25cm)
Đối tượng sử dụng: Khách sạn 2*++
Chất liệu: Trơn CV50 T200, Trơn CV50 T250, Trơn CV80 T300, Sọc CV60 T250, Sọc CV80 T300
Kích thước cơ bản: 1m2, 1m4, 1m6, 1m8, 2m, 2m2.

Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn - Tiết Kiệm (Nệm 20cm)

Tên gọi: Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn – Tiết Kiệm (Nệm 15cm)
Đối tượng sử dụng: Khách sạn 2*++
Chất liệu: Trơn CV50 T200, Trơn CV50 T250, Trơn CV80 T300, Sọc CV60 T250, Sọc CV80 T300
Kích thước cơ bản: 1m2, 1m4, 1m6, 1m8, 2m, 2m2.

Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn - Tiết Kiệm (Nệm 15cm)

Tên gọi: Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn – Tiết Kiệm (Nệm 15cm)
Đối tượng sử dụng: Khách sạn 2*++
Chất liệu: Trơn CV50 T200, Trơn CV50 T250, Trơn CV80 T300, Sọc CV60 T250, Sọc CV80 T300
Kích thước cơ bản: 1m2, 1m4, 1m6, 1m8, 2m, 2m2.

Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn - Tiết Kiệm (Nệm 10cm)

Tên gọi: Bộ Chăn Drap Gối Khách Sạn – Tiết Kiệm (Nệm 10cm)
Đối tượng sử dụng: Khách sạn 2*++
Chất liệu: Trơn CV50 T200, Trơn CV50 T250, Trơn CV80 T300, Sọc CV60 T250, Sọc CV80 T300
Kích thước cơ bản: 1m2, 1m4, 1m6, 1m8, 2m, 2m2.